Recover kan stoppe vannlekkasje eller stoppe vann fra flom